Chào mừng quý vị đến với website của trường THPT Nguyễn Thái Bình-Tây Ninh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photo
Họ và tên Phạm Ngọc Thảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 81510 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Đỗ Văn Mười
Giới tính Nam
Website https://sinhhocpt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Sách 2
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 872764 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Công Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 89435 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Công Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Hồ Hữu Ngà
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyenhohuunga
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Hồ Hữu Ngà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Quận/huyện Huyện Dương Minh Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)