Chào mừng quý vị đến với website của trường THPT Nguyễn Thái Bình-Tây Ninh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Kim Thuận
Ngày gửi: 08h:30' 24-04-2013
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 415
Số lượt thích: 0 người
Bài dạy lịch sử 12
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH- GV: VƯƠNG KIM THUẬN
Kiểm tra bài cũ

- Tóm lược diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh.
-Taây Ninh gaëp nhöõng khoù khaên nhö theá naøo
sau ngaøy 30-4-1975 ? Ñaûng vaø chính
quyeàn ñaõ coù nhöõng höôùng caûi taïo ra sao ?
TRƯỜNG: THPT NGUYỄN THÁI BÌNH – VƯƠNG KIM THUẬN.
LỊCH SỬ 12
22.02.2013
Bài 24: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC NĂM 1975

ChuongV: Vi?t Nam t? nam 1975 d?n nam 2000
CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975
I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975
II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước (không học)
III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 – 1976)
NỘI DUNG:
Bài 24
CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975
I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc-Nam có thuận lợi và khó khăn gì?
Bước đầu xây dựng được cơ sở vật chất- kĩ thuật của CNXH
Bị chiến tranh tàn phá nặng nề và gây hậu quả lâu dài
Thuận lợi
Khó khăn
CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975
I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975
TỘI ÁC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ Ở MIỀN BẮC
Chiến tranh phá hoại của Mĩ đối với miền Bắc
Cầu Long Biên bị gãy do Mỹ ném bom
Bước đầu xây dựng được cơ sở vật chất- kĩ thuật của CNXH
Bị chiến tranh tàn phá nặng nề và gây hậu quả lâu dài
Thuận lợi
Khó khăn
CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975
I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975
Đại hội Đảng lần thứ IV nhận định: “ Chiến tranh phá hoại của Mĩ đã phá hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm”
Bước đầu xây dựng được cơ sở vật chất- kĩ thuật của CNXH
Hoàn toàn giải phóng, bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn sụp đổ.
Bị chiến tranh tàn phá nặng nề và gây hậu quả lâu dài
- Những di hại xã hội cũ còn tồn tại.
- Nhiều làng mạc bị tàn phá, ruộng đất bỏ hoang… hàng triệu người thất nghiệp.
Thuận lợi
Khó khăn
CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975
I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975
Chiến tranh của Mĩ đối với miền Nam
Chiến tranh của Mĩ đối với miền Nam
Đồng bằng sông Cửu Long: Không lực Hoa Kỳ rải chất diệt cỏ lên một vùng rừng rậm.
Không lực Hoa Kỳ rải chất diệt cỏ lên một vùng rừng rậm
Rừng bị chất độc hóa học
Rừng bị chất độc hóa học tàn phá

Bom mìn sót lại sau chiến tranh cướp đi tính mạng của nhiều người
và nhiều người khác phải mang thương tật suốt đời.
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
Bài 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975
I. Tình hình hai miền Bắc – Nam sau năm 1975
III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 – 1976)

Tình hình chính quyền ở hai miền Nam –Bắc sau năm 1975?

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa
Chính phủ lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam
Hoạt động nhóm:

Cho bi?t hon c?nh v ch? truong
c?a vi?c th?ng nh?t d?t nu?c
v? m?t nh nu?c?

Quỏ trỡnh th?ng nh?t d?t nu?c
v? m?t nh nu?c du?c
ti?n hnh nhu th? no?
Nội dung kỳ họp Quốc hội khóa
VI đầu tiên Tại Hà Nội?

í nghia c?a vi?c th?ng nh?t
d?t nu?c v? m?t nh nu?c?
III. Hoàn thành thống nhất đất nước về
mặt nhà nước (1975 – 1976)
Hoàn cảnh
Chủ trương
9/ 1975: Hội nghị BCH TW Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất về mặt Nhà nước
Quá trình thống nhất.
Hai miền Nam- Bắc tồn tại hai hình thức tổ chức nhà nước khác nhau
Yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước
III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)
Hoàn cảnh
Chủ trương
9/ 1975: Hội nghị BCH TW Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước
Quá trình thống nhất
Hội nghị Hiệp thương chính trị (15 -> 21/11/1975)
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (25/4/1976)
Quốc hội khóa VI họp phiên đầu tiên (24/6 -> 3/7/1976)
Hai miền Nam- Bắc tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau
Yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước
III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)
Hình ảnh nhân dân khắp nơi bỏ phiếu bầu QH khoá VI
Hoàn cảnh
Chủ trương
9/ 1975: Hội nghị BCH TW Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước
Quá trình thống nhất
Hội nghị Hiệp thương chính trị (15 -> 21/11/1975)
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (25/4/1976)
Quốc hội khóa VI họp phiên đầu tiên (24/6 -> 3/7/1976)
Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại
Quyết định tên nước, Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy, thủ đô
Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo nhà nước
Hai miền Nam- Bắc tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau
Yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước
III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)
Bầu Ban dự thảo Hiến pháp
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN SINH HÙNG
THỦ TƯỚNG
NGUYỄN TẤN DŨNG
CHỦ TỊCH NƯỚC
TRƯƠNG TẤN SANG
Ý nghĩa:
-Là yêu cầu tất yếu, khách quan sự phát triển của cách mạng VN
-Tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát triển đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Đồng thời mở ra những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.
Vào lúc 22h36 tối 16/10, theo giờ Việt Nam (11h36 giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009, với 183/190 phiếu ủng hộ.
Việt Nam là thành viên không thường trực HĐBA LHQ
Tổng kết:
Tình hình hai miền Bắc-Nam sau năm 1975 có thuận lợi và khó khăn gì?


Chọn phương đáp án đúng nhất :
Câu 1: Cu?c T?ng tuy?n c? b?u Qu?c h?i chung trong c? nu?c ngy
A. 25/4/1976 B. 24/5/1976 C. 25/5/1976 D. 25/4/1967
Câu 2:Tờn nu?c C?ng hũa xó h?i ch? nghia Vi?t Nam b?t d?u cú t? ngy:
A. 7/2/1967 B. 2/7/1976 C. 7/2/1976 D. 2/7/1967
Hướng dẫn học tập:
Học bài và trả lời các câu hỏi tr. 200, 203:
1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc-Nam có thuận lợi và khó khăn gì?
2. Đảng và chính quyền cách mạng đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mỹ thắng lợi?
Hướng dẫn học tập:
Đọc trước bài 26, nắm các nội dung sau:
+ Hoàn cảnh thực hiện đường lối đổi mới?
+ Nội dung đường lối đổi mới kinh tế và
chính trị của Đảng?
Hướng dẫn học tập:
Đọc trước bài 26, nắm các nội dung sau:
+ Những thành tựu cơ bản trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến năm 2000 qua các đại hội như Đại hội VI (12-1986), Đại hội VII (6-1991) và Đại hội VIII(6-1996) đặc biệt là qua kết quả bước đầu công cuộc đổi mới của Đại hội VI đưa nước ta từ chổ thiếu ăn phải nhập lương thực sang đủ ăn, xuất khẩu và kiềm chế được lạm phát…
38
Tạm biệt
No_avatar

Lâu ngày mới biết cô Thuận dạy ở trường này. Cô có thể nhắn tin qua email này nhé. phamducminh79@gmail.com. Minh dạy ở Buôn Ma Thuột.

No_avatar

Minh muốn xin địa chỉ Email của Cô KIM THUẬN để liên hệ công việc mong các bạn cho mình xin theo email: phamducminh79@gmail.com. xin cảm ơn

 
Gửi ý kiến