Chào mừng quý vị đến với website của trường THPT Nguyễn Thái Bình-Tây Ninh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Quang
Ngày gửi: 22h:31' 08-05-2013
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người

Kiểm tra bài cũ
Câu 2 : Trong hệ CSDL quan hệ có các đặc trưng nào sau đây?
Câu 1 : Em hãy nêu khái niệm của CSDL quan hệ?
TRẢ LỜI
Câu 1 : CSDL được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là CSDl quan hệ.
Câu 2 : CSDL quan hệ có những đặc trưng chính sau.
Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác
Các bộ là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng
Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng
Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp
BÀI 11
CÁC THAO TÁC VỚI
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ


Em hãy nêu các bước chính để tạo CSDL?
Tạo bảng
Chọn khóa chính cho bảng
Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng
Tạo liên kết bảng
I. TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Tạo bảng


Trong CSDL quan hệ, để tạo một bảng ta cần phải làm gì?
Xác định bảng.
Khai báo cấu trúc bảng


Hãy nêu các bước để khai báo cấu trúc bảng
Đặt tên các trường.
Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường.
Khai báo kích thước trường.
Mô tả
Kiểu dữ liệu
Tên trường
Ví dụ về giao diện để tạo cấu trúc bảng.
2. Chọn khóa chính

Trong CSDL quan hệ, bằng cách nào để chọn khóa chính cho bảng?
Hệ quản trị CSDL tự động chọn.

Ta xác định khóa thích hợp trong các khóa làm khóa chính.
3. Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng

Trong CSDL quan hệ, bằng cách nào để tạo liên kết giữa các bảng?
Xác định các trường chung trong các bảng.
4. Tạo liên kết giữa các bảng
Ví dụ

Trong CSDL quan hệ, Liên kết giúp hệ quản trị CSDL như thế nào?
Biết kết nối các bảng để phục vụ việc kết xuất thông tin.
II. CẬP NHẬT DỮ LiỆU


Trong Microsoft Word mà các em đã học, để tạo một danh sách học sinh em phải thực hiện như thế nào?
Tạo cấu trúc bảng.

Nhập dữ liệu
Trong Access sau khi đã tạo xong cấu trúc cho bảng ta phải cập nhật dữ liệu.


Trong quá trình cập nhật dữ liệu, được hệ quản trị CSDL kiểm soát để đảm bảo tính chất nào?
Tính chất ràng buộc toàn vẹn
hãy cho biết hệ quản trị CSDL cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu với mục đích gì?
# Nhập dữ liệu
Nhập trực tiếp với bảng
Nhập với biểu mẫu
Công việc nhập dữ liệu dễ dàng hơn, nhanh hơn.

Hạn chế bớt khả năng nhầm lẫn


Trong quá trình khai thác, nhu cầu cập nhật dữ liệu xuất hiện khi nào ?
Thêm bản ghi bằng cách bổ sung một hoặc vài bộ dữ liệu vào bảng.
Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó.
Xóa bản ghi là việc xóa một hoặc một số bộ của bảng.
C?NG C?
1. Tạo bảng
2. Chọn khóa chính cho bảng
3. Đặt tên và lưu cấu trúc bảng
4. Tạo mối liên kết
5. Cập nhật dữ liệu
Tạo cấu trúc bảng.
Nhập dữ liệu
Các ràng buộc toàn vẹn
KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LiỆU
a. Sắp xếp các bản ghi
Hệ quản trị CSDL thường phải thực hiện tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó.
Các bản ghi được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường.
b. Truy vấn dữ liệu

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?
Là một dạng bộ lọc.

Có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ
b. Truy vấn dữ liệu
Thông thường các hệ quản trị CSDL cho phép nhập các biểu thức hay các tiêu chí nhằm mục đích sau:
Định vị các bản ghi.
Thiết lập mối quan hệ hay các liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin.
Liệt kê một tập con các bản ghi.
Liệt kê một tập con các trường.
Thực hiện các phép toán.
Xóa một số bản ghi.
Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác.
c. Xem dữ liệu
Các hệ quản trị CSDL cung cấp nhiều cách xem dữ liệu
Xem toàn bộ bảng.
Dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con các bản ghi hoặc một số trường trong bảng.
Cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem bản ghi.
d. Kết xuất báo cáo
Thông tin trong một báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do người sử dụng đặt ra.
Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định sẵn.
Các báo cáo được xây dựng dựa trên các truy vấn.
CÁC THAO TÁC VỚI HỆ QTCSDL
TẠO LẬP CSDL
CẬP NHẬT CSDL
KHAI THÁC CSDL
Khai báo cấu trúc
Nhập dữ liệu
Cập nhật cấu trúc
Cập nhật dữ liệu
Truy vấn
Sắp xếp
Kết xuất báo cáo
SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG CỦA HỆ QTCSDL QUAN HỆ
 
Gửi ý kiến